Regulamin sklepu

I. Informacja o firmie

Sklep internetowy autokrzysztof.pl (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.autokrzysztof.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Kaźmierczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „P.H.U. Auto Krzysztof Kaźmierczak Krzysztof Kaźmierczak” na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Goliny pod numerem 819/02.

Siedziba przedsiębiorcy (siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Zakładowej 7, 62-510 Konin, NIP 665-100-41-20

II. Definicje

Sklep:
sklep internetowy P.H.U. Auto Krzysztof pod adresem www.autokrzysztof.pl.
Użytkownik:
osoba fizyczna lub podmiot prawa korzystający z usług Sklepu w celu kupna towarów bądź usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zamówienie:
oświadczenie woli Użytkownika, na podstawie którego kupuje on towary bądź usługi oferowane przez Sklep. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
Login:
ciąg znaków ustalany przez Użytkownika w przypadku rejestracji w Sklepie, przypisany do jego osobistego konta.
Hasło:
poufny ciąg liter i cyfr umożliwiający dostęp do zarejestrowanego konta i udostępniony tylko Użytkownikowi rejestrującemu konto.
E-mail:
adres skrzynki pocztowej, która jest wskazana przez Użytkownika, w momencie rejestracji lub zamówienia towaru.
Towar:
rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży:
umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) na www.sklep.autokrzysztof.pl.
Usługi:
usługi świadczone przez Sklep zamawiane drogą elektroniczną lub telefoniczną, na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.autokrzysztof.pl.
Telefon:
świadczenie usług przez Sklep za pomocą linii telefonicznych: (63) 211 33 31 i 884 698 519.
Punkt odbioru:
siedziba sklepu: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 7.
Ustawa:
Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

III. Postanowienie ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego AutoKrzysztof. Celem działania Sklepu jest umożliwienie znalezienia i zakupu części samochodowych oraz akcesoriów. Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny. Cały asortyment towarów oferowanych w ramach Sklepu pochodzi z oferty handlowej sklepu. Oferta Sklepu jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Warunki korzystania ze sklepu

Dostęp do treści Sklepu jest otwarty. Stronę internetową Sklepu przeglądać może każdy z dostępem do Internetu. Każdy Użytkownik korzystający z dowolnej funkcji Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie zobowiązuje się do nie zamieszczania treści niezgodnych z prawem (publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), tak zwanego spamu, treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania. Przy zamówieniu +24h prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania dokładnych informacji o dostępności i aktualnej cenie.